Mijn Materiaal..

 

Ik schiet met een moderne en van geluidsdemper voorziene stille pcp-luchtdrukgeweer (pre charge pneumatic), waarvan ik het luchtreservoir van tevoren gevuld heb op een druk van 200 bar met perslucht uit een duikfles. Daarmee kan ik ruim 70 kogeltjes van 5,5mm met een constante druk van 44 joule wegschieten, voordat het luchtreservoir weer opnieuw gevuld dient te worden.

Deze luchtbuks is voorzien van een infrarood nachtrichtkijker waarmee ik in volslagen duisternis en totaal onzichtbaar voor mensen en ratten, de ratten zelf wel goed kan zien (hoewel in zwart-wit) ..alsof het bij daglicht is.

En om de ratten op afstand te kunnen opsporen maak ik gebruik van een warmtebeeld handkijker die de lichaamswarmte van de ratten detecteert, en die ik zowel bij daglicht als in het donker kan gebruiken.

 

Inmiddels ben ik in het bezit van een officiële ontheffing van de provincie Utrecht, om daar met een luchtdrukgeweer op ratten te mogen jagen. En ook ben ik als rattenjager geregistreerd bij het FRS (Fauna Registratie Systeem).

Een vereiste bij de ontheffing is; dat ik telkens een getekende grondgebruikersverklaring van elke nieuwe opdrachtgever moet doorsturen aan de provincie, en dat elke rat die geschoten wordt na afloop door mij genoteerd wordt in dit Fauna registratie systeem.

Ik heb uiteraard ook een ontheffingsaanvraag ingediend bij mijn eigen provincie Noord Brabant, maar dat is nog niet geheel afgerond.

 

Ook heb ik een aanvraag bij justitie lopen voor een officieel ‘’draagverlof’’, waardoor ik na het verkrijgen ''onder voorwaarden'' ook zichtbaar voor derden in openbare ruimten mag schieten zoals bedrijfsterreinen, zwem/visvijvers, parken, speeltuinen en dergelijke.

Maar totdat dat zover is, beperk ik mij voorlopig uitsluitend tot het jagen in afgesloten gebouwen als stallen en fabrieken, en evt. boerenerven die niet zichtbaar zijn voor publiek vanaf de openbare weg.