Rattenjagers.nl

Wij ..de afgestudeerde en gecertificeerde rattenjagers.. opereren allemaal (overtuigd en enthousiast) volgens de ‘’ratslag-methode’’, en we hebben ons verenigd op de gezamenlijke website ''rattenjagers.nl.''

Je kunt ons daar ook vinden onder de rubriek ‘’gekwalificeerde rattenjagers’’, en zeer mogelijk vindt je daar dus ook een gecertificeerde rattenjager die redelijk dicht bij je eigen woonplaats te bereiken is.

 

We zijn inmiddels met 46 mannen en vrouwen, en in de loop van het jaar komen er dankzij de landelijk erkende schietvaardigheidstraining onder leiding van Jos Kruis en Henk Fennema nog een flink aantal bij. Dus de kans is groot dat je op de website iemand vindt die uit je directe omgeving komt en je mogelijk bij je rattenprobleem kan helpen.

Je kunt daar ook lezen wat de ‘’ratslag-methode’’ nou eigenlijk precies inhoudt, en wat de filosofie is achter deze ‘’zo humaan- en diervriendelijk mogelijke’’ en zeer effectieve manier van rattenbestrijding.

Dus neem even de tijd, en ga vooral ’s even kijken en lezen op de website rattenjagers.nl