Mijn Werkwijze..

 

Niemand is trots op het feit dat hij/zij te kampen heeft met een overlast aan ratten.

Daarom verschijn ik ook niet bij jou als klant met een auto voorzien van reclameletters, of hang ik aan de grote klok bij wie ik precies wat kom doen. Je kunt er bij mij van op aan dat ik mij alleen bezig hou met de bestrijding van ratten, en met niemand deel waar en bij wie ik dat doe, en hoe het er daar uitziet.

 

Ik ben mij ervan bewust dat als ik door jou ingehuurd wordt, ik een groot vertrouwen van je krijg om zorgvuldig met je spulletjes, de huisdieren, je vee, je gebouwen of wat dan ook om te gaan.. en dat het ook een groot vertrouwen vereist van jou kant om mij in de donkere nacht in en rond je huis, erf of stallen en vee rond te laten dwalen.

Daarom zet ik vooraf dan ook stevig in op het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband, en is dit tevens ook de reden dat ik jou hier op mijn website van meet af aan met ‘’je en jij’’ aanspreek. ..en het liefst dezelfde persoonlijke behandeling terug krijg.

 

Na onze eerste kennismaking en rondleiding bij daglicht, ga ik meteen aan de slag om te kijken of ik sporen, holen of ratten kan zien en om de omgeving te verkennen. En spreken we daarna af of en wanneer ik terugkom om daadwerkelijk te beginnen met bestrijden. Ik heb dan ook een door mij meegebrachte standaard “grondgebruikersverklaring’’ in tweevoud bij me, waarin staat dat jij mij toestemming verleend om op jou grond ..en in en rond je gebouwen met een luchtbuks te mogen schieten. ..we behoren deze formulieren allebei te ondertekenen.

Deze grondgebruikersverklaring moet ik namelijk kunnen tonen, mocht er onverwacht controle komen door politie die bijvoorbeeld gealarmeerd is door een bezorgde overbuur of nachtelijke wandelaar e.d., en is sowieso een vereiste vanuit de provincie om überhaupt met een luchtbuks op ratten te mogen jagen.

 

Bij mijn volgende bezoek begin ik dan waarschijnlijk in de avondschemering wanneer de kans het grootste is dat de ratten actief zijn, en er verder geen mensen, personeel, kinderen, honden e.d. meer aanwezig zijn.

Het jagen doe ik zowel zittend vanuit een hinderlaag, als sluipend rondom de gebouwen, ..of soms zelfs eventueel vanuit het geopende raam van mijn auto als de situatie daarom vraagt. Soms duurt het wel een uur voordat de ratten aan mijn aanwezigheid en geur gewend zijn en de eerste ratten zich durven te vertonen. En dan zit er dus niets anders op dan stilletjes af te wachten totdat het moment zover is.

 

Ik vertrek aan het eind van de minimaal 2 uur durende sessie in alle stilte, en leg de eventueel gedode en gefotografeerde ratten op een samen van tevoren afgesproken plek (of emmer, kruiwagen e.d.) klaar ..om de volgende dag door de eigenaar zelf afgevoerd of begraven te worden.

Bij mijn vertrek stuur ik je even een appje (evt. met resultaat-fotootje) zodat je weet dat ik niet langer meer aanwezig en bezig ben op het erf, in de stal of in de schuur.

Eventueel hebben we in de loop van de volgende dag nog telefonisch contact over een en ander, en wat jouw en/of mijn bevindingen zijn.