Eeh.. Rattenjager..?

 

Enkele jaren geleden werd mijn omgeving geteisterd door een toegenomen aantal bruine ratten. En het waren er zelfs zoveel, dat de ratten zich zelfs overdag regelmatig op straat en in de achtertuintjes lieten zien.

Samen met buurtgenoten en de woningbouwvereniging werd toen besloten om een erkend ongediertebestrijdingsbedrijf in te schakelen, die door het plaatsen van de welbekende zwarte kistjes met giftige blauwe blokjes, het rattenprobleem probeerde te elimineren.

De dagen die daarop volgden vond men regelmatig dode en stervende ratten, en daarna leek het probleem enigszins opgelost. Maar het jaar daarop leken de ratten weer massaal teruggekeerd. Alle gif-kistjes, diverse soorten rattenklemmen en rattenvallen ten spijt, leken de ratten toen niet meer zo gevoelig te zijn voor deze aanpak.

Na onderzoek van mijn kant en een goed gesprek met een ervaren ongediertebestrijder, leerde ik dat ratten immuun kunnen raken voor het gif, en ook vrij snel leerden wat ze niet moeten eten om niet ziek te worden.

..en zelfs hoe ze vallen en klemmen kunnen vermijden en andere ratten kunnen waarschuwen voor het gevaar.

Ja soms zelfs saboteren!

Daarnaast zijn ratten die ziek zijn geworden van het eten van gif een zeer gemakkelijke prooi voor katten, bunzings, uilen en allerlei andere dieren. ..die uiteraard ook ten onder zullen gaan aan het eten van een vergiftigde rat.

En dat laatste noemt men door-vergiftigen, wat uiteraard zeer onwenselijk is! ..maar wat zeker een consequentie is, als een vergiftigde en zieke rat wordt opgegeten door een ander dier.

 

Ik besloot toen dat het echt anders zou moeten, en verdiepte mezelf daarna in het gedrag en de biologie van ratten.

Bij mijn zoektocht op internet vond ik dat met name in Engeland, de rat succesvol bestreden kon worden met een stille (pcp) luchtbuks voorzien van moderne infrarood-nachtzichtapparatuur. In Engeland waren ze namelijk al veel eerder tot de conclusie gekomen dat de overgrote meerderheid van de daar levende ratten in de loop van de jaren compleet resistent was geworden voor alle toegestane gifsoorten. En dat afschot het enige werkende middel is wat een rattenplaag nog enigszins in de hand kan houden.

 

Tot dusver is het de meest diervriendelijke en humane manier, met de minste kans op onnodig lijden. Want met een welgemikt schot is de rat op slag en ter plekke gedood, in plaats van dat het dier dagen moet lijden aan vergiftiging.. met alle bijkomende risico’s voor huisdieren en nuttige jagers.

..tenslotte is zelfs ook een rat een levend wezen ..die het niet verdiend om onnodig gekweld te worden..

 

Wist je trouwens dat per 2023 op Europees niveau besloten is dat sowieso alle gebruik van gif ter bestrijding van onder andere ratten verboden is?

..en dit geldt zowel voor particulieren als professionals, ..en zowel binnen- als buitenshuis.

Dan blijven er dus niet heel veel andere opties over om de groeiende rattenpopulaties onder bedwang te krijgen.

Maar gelukkig beginnen overheden -zij het erg langzaam- dat nu eindelijk ook in te zien, en krijgen rattenjagers steeds vaker provinciale ontheffingen om met een luchtdrukgeweer en bijbehorende scholing op ratten te mogen jagen.